logo

Täispuidust
uksed ja aknad
teie soove
arvestades


Täispuidust
uksed ja aknad
teie soove
arvestades


Maja visiitkaardiks on välisuks ja silmadeks aknad

Uks on maja visiitkaart

03.02.2010

Uks määrab elamu stiili ja ütleb paljugi selle elanike kohta.Korralik majauks näitab, et inimesed hoolivad oma majast: kena välisuks väljendab seda, et maja elanikud mõtlevad oma kinnisvara edasisele väärtusele!
 

Meie üheks eesmärgiks on valmistada Tallinna vanadesse miljööväärtuslikkesse piirkondadesse uksi, et kaasa aidata linna ajaloohõngulisuse säilitamisele.
Seetõttu olem
e oma klientidele valmistanud näidistootena 30.ndate aastate Kalamaja elumajale tüüpilise välisukse, mida saab näha Heina tänav 33 näidistoodete seas.
Kui tegemist on muinsuskaitsealuse hoonega, võetakse töösse ainult muinsuskaitseametis kinnitatud ukse kuju ja viimistlemisel tuleb kinni pidada varasemas hoonepassis toodud värvidest.

                                           

Tihti on maja peauks tema visiitkaart. Uks määrab elamu stiili ja räägib palju selle elanike kohta. Maja erilise väljanägemise garanteerib just 
uste õnnestunud valik. Uksed valmistatakse eritellimuste alusel Pumeko spetsialistide poolt, kes on saanud hea väljaõppe ja omavad 
pikaajalist erialast töökogemust. Enamlevinud materjaliks on männi, tamme ja saare liimpuit. 
Koostöös Tellijaga leiame uksele õige kuju ja tehnoloogilise lahenduse. Tihti paigaldatakse välisuksele klaaspakett või klaasvitraaz. 

 

 

Aknad on maja silmad. Nende õnnestunud valmistamine nõuab suurt oskust ja pikaajalist kogemust. Pumeko toodab aknaid eritellimuse alusel 
valdavalt renoveeritatavatele majadele ja hoonetele Tallinna vanalinnas ja miljööväärtuslikus piirkonnas. Samuti leiab kaasaegne eramu meilt 
aknad, mis erinevad tavatoodangust. Materjaliks on männi ja tamme liimpuit. 

 

 

Pumeko poolt toodetavad uksed ja aknad sobivad kohaliku miljööga ning vastavad kõrgetele sooja- ja mürapidavus nõuetele. Eritellimusena 
valmistame ka tulekindlaid uksi ja aknaid, mis vastavad EI30 nõuetele. 

 

 

Info ja tellimine 

+372 6022272

pumeko@pumeko.ee 

Heina 33, Tallinn 10319