AS Pumeko poolt valmistatud toodetele kehtib kaheaastane garantii, mille eelduseks

on ettevõttepoolse paigaldus- ja kasutusjuhendi järgimine. Garantii tingimused kehtivad toodetele, mis asuvad EV territooriumil. Garantiiaeg algab toote üleandmisest tellijale ja selle aluseks on ostu tõendav AS Pumeko poolt väljastatud arve. 

 

Garantii anname :

 

- Kujukindlusele, kui toote pikikaardumine ületab 4 mm kahe meetri kohta paigaldamise hetkel või 5 mm kahe meetri kohta kolm kuud pärast paigaldust.

- Värvkatte ja laki püsivusele värvitud ja lakitud toodetel.

- AS Pumeko poolt teostatud paigalduse vigadele.

- Transpordil tekkinud defektidele, kui need fikseeritakse toote üleandmise/vastuvõtmise hetkel, tingimusel, et transport on tellitud AS Pumekost.

 

Garantii ei laiene:

 

- Defektidele, mis on tekkinud liigniiskusest ruumides, veest või kemikaalidest (värvi eraldumine, kuju muutus, hallitus jne).

- Vaigu läbitungimisele värvkattest.

- Puidule iseloomulikele omadustele, nagu tooni muutus UV mõjul, puusüü erinevus.

- Minioksakohad.

- Normaalsele viimistluse, hingede, lukkude ja ukseläve kulumisele

- Toote lõhkumisele ja ettenägematutele asjaoludele (tulekahju, veeuputus, vandalism jne.)

- Hoone konstruktsiooni vajumisest põhjustatud vigadele.

- Paigalduse vigadele, kui paigaldus ei ole teostatud AS Pumeko poolt.

- Klaaspakettide termilisele purunemisele.

- Toodetele, mida on peale vastuvõtmist töödeldud (saetud, puuritud, freesitud, viimistletud jms).

- Toodetele, millele on pärast kliendile üleandmist kinnitatud mittesobiv lisavarustus või toote pind on kaetud mittesobiva viimistlusmaterjaliga (vajadusel tuleb eelnevalt konsulteerida müügiesindajaga).

- Eritingimuste alusel taotletav garantii on lepingus nimetamata.

- Toodetele, mille eest tellija ei ole 100% tasunud.

- Puidust välisustele, kui neid ei kaitse vähemalt ühe meetri laiune varikatus ukse kohal või need ei asu vähemalt ühe meetri sügavuses nišis.

- Reklameeritavat toodet on enne paigaldamist hoitud lapiti või välismõjude (vihm, tolm, juhuslikud löögid, kriimustused jms) eest piisava kaitseta.

- Reklameeritavat toodet või detaili on mõjustanud füüsilised välismõjud (löök, surve, tugikonstruktsioonide nihkumine, vibratsioon vms).

- Vea on põhjustanud erakorralised ilmastiku- ja kasutusolud (nt tugev tuul, intensiivne kasutus vms), mis pole lepingus kajastatud.

- Toode on paigaldatud enne betooni- või krohvimistööde lõppu.

- Keskkonna ebapuhtusest tingitud mõjudele (tahm, happed, jms).

 

Mittevastavuse ilmnemisel tuleb sellest hiljemalt kahe nädala jooksul kirjalikult teavitada tootjat või edasimüüjat.

Juhul kui esitatud pretensioon ei ole põhjendatud või sellele ei rakendu garantii, on pretensiooni esitaja kohustatud tasuma kõik AS Pumeko poolt pretensiooni menetlemisel tehtud kulutused.