1. Pumeko AS-i tootmisohjesüsteem on koostatud vastavalt eritellimus-mitte seeriaviisilisele tootmisele.

2. Tootmisohje süsteem vastab EN ISO 9001 nõuetele.

3. Eritellimusel valmistatud toodete vastavust kontrollitakse ja hinnatakse ning tulemused regristreeritakse.

4. Tootja väljastab tootele vastavusdeklaratsiooni ja CE-märgistuse, milles on märgitud üksikasjalikult kõik toote asjakohased omadused.

5. Tootmisohje eest vastutav isik on Kazmar Läns.