logo

Täispuidust
uksed ja aknad
igale kodule


Täispuidust
uksed ja aknad
igale kodule


Uste paigaldamise juhend

1.      Paigaldatava ukse ava peab olema lengi gabariitmõõtmtest suurem 4-5cm

2.      Leng peab toetuma siledale pinnale. Lengi asetamise korrektsust kontrollida loodiga

3.      Lengide külgpinnad loodida ja vajaduse korral korrigeerida täpsust kiiludega.

4.      Lengide kinnitamiseks puurida seina 8mm puuriga avad, mille sügavus seinast peab jääma vahemikku 80-100mm. Kinnitamiseks kasutada metallist lengi tüübleid 10x 132. Tüübel torgata seina ja kruvi keerata sisse läbi lengi.

5.      Enne ukse lengi lõplikku kinnitamist kontrollida lengi puude paralleelsust ja loodis olemist.

6.      Paigaldada uks looditud lengi ja kontrollida raamipuude ja lengi vaheliste pilude võrdsust ja pindade paralleelsust, vajadusel teha korrektiive.

7.      Kontrollida ukse sulguvust ja vaba liikuvust.

8.      Sulge lengi kinnitusavad plastkorkidega.

9.      Ukse fikseerimises kasutada isepaisuvat polüuretaanvahtu Penoflex .