logo

Täispuidust
uksed ja aknad
igale kodule


Täispuidust
uksed ja aknad
igale kodule


Uudiste arhiiv

Pumeko AS alustas uste - akende hooldamise ja remondiga

04.06.2015

Suvi on õige aeg teostada ustele ja akendele hooldus- ja remonditöid.
Korras uks peaks liikuma hingedel kergelt ja vaikselt ning sulguma.
Pumeko uksespetsialistide sõnul on lisaks kulumisele ja pehastumisele sagedaseks probleemiks ka uste halb sulgumine. Põhjuseid võib olla mitmeid: ajapikku kuhjunud värvikihid, niiskusest tingitud ukse paisumine ja väändumine, lahtised ja ,,väsinud’’ hinged, hoone vajumise tagajärjel toimunud uksepiitade nihkumine.
 

Parandamine

Enne parandus- ja korrastustööde juurde asumist tuleb läbi viia ukse üksikasjalik ülevaatus. Tähelepanu tuleb pöörata piitade, lävepaku, ukselehe, värvi, metallmanuste ja tihendite tehnilisele seisukorrale. Samuti hinnata uksel esinevate kahjustuste ulatust, iseloomu ja tekkepõhjuseid.

Parandamisel kasutatkse sama liiki ning võimalikult samakvaliteedilist puitu.

 

Piidad ja lävepakk

Tavaliselt on piitade enimkahjustunud piirkondadeks alaosad ja lävepakk. Piita parandades saetakse kahjustunud lõik põiksuunaliselt piidast välja ning asendatakse uuega. Kui piit on väändunud, võib seda proovida kiilude abil sirgeks ajada.

Siseruumides on lävepakkude kulumine normaalne nähtus, mis ei peaks probleeme tekitama. Seevastu välisuste puhul, mis peaksid olema võimalikult sooja- ja mürapidavad, on ka lävepakkude uuendamine põhjendatum.

 

Mida teha, kui

 

...uks on paisunud?

meie spetsialistid tõstavad ukse ettevaatlikult hingedelt maha, hööveldavad parajaks ja asetavad oma kohale tagasi. Hööveldada on kõige parem võimalikult niiskel ajal/kohas, mil puidu paisumine on saavutatud maksimumini.

...hinged on lahti vajunud?

Kui võimalik, tuleb keerata kruvid tihedalt kinni. Kui kruvid ei püsi vanades aukudes, tuleb need punnida ning kruvid seejärel oma kohale keerata. Asendada roostetanud kruvid uutega.

...ukse ja piida vahel on praod?

Kui tegemist on väikese nihkega, võib ust veidi hööveldada.

Kui ukse alaosa käib vastu piita, ülaosas on aga pragu, reguleeritakse (kergitatakse) ust  nt hingede süvistamise ja reguleerimise abil.

Ulatuslikuma vajumise korral tuleb piit demonteerida ja uuesti paigaldada.

  

 

Värvimine

Enamasti on hoonete uksed mingil moel ilmastiku eest kaitstud.

Ühtlaselt kulunud õlivärvi ei ole tarvis täielikult eemaldada, küll aga tuleb lõplikult maha võtta pragunenud lateks- või alküülvärv, kuna selle all on puu suure töenäosusega püsinud pikemat aega niiskena. Enne värvima asumist eemaldatakse lingid ja muud metallmanused.

Tuleb kindlaks teha, mis tüüpi värviga uks on varasemalt värvitud. Varem õlivärviga värvitud pindu puhastatakse kaabitsa abil. Kui värv on siiski liiga kõvasti kinni, võib kasutada värvi pehmendavat aluselist värvieemaldusvahendit. Lateks- ja alküülvärvidega kaetud pindu on parem puhastada lahustipõhjalise värvieemaldusvahendiga. Pärast vahendi kasutamist tuleb pesta pind sooja seebiveega ja loputada hoolikalt.

Raskestieemaldatavat värvi võib pehmendada kuumaõhupuhuriga. Pind lihvitakse ning puhastatakse tolmust. Krunditakse. Juhul, kui tegemist on puhastatud linaõlivärviga, ei ole kruntimine vajalik. Ust värvitakse 1-2 korda lastes värvikihtidel korralikult kuivada. Õlivärv vajab kuivatamiseks piisavalt õhku ja valgust.

Õlivärviga kaetud ust on soovitatav kord aastas värnitsase lapiga üle hõõruda – nii luuakse värvile tõhusam kaitsekiht.

Juhul, kui Te vajate uste või akende parandamist või asendamist, siis pöörduge julgesti Pumeko AS spetsialistide poole.

Omame antud alal pikaajalist töökogemust.

Meeleldi jagame enda kogemusi ka Teiega ja  teostame Teile vajalikke töid.

 

Heade soovidega

PUMEKO AS