logo

Täispuidust
uksed ja aknad
igale kodule


Täispuidust
uksed ja aknad
igale kodule


Uudiste arhiiv

Näpunäiteid uste parandamiseks!

08.12.2014

Korras uks peaks liikuma hingedel kergelt ja vaikselt ning sulguma kindlalt. Samuti peaks see olema sooja- ja mürapidav.

Vanade uste juures see paraku alati nii ei ole. Lisaks kulumisele ja pehastumisele on sagedaseks probleemiks ka nende halb sulgumine. Põhjuseid võib olla mitmeid: ajapikku kuhjunud värvikihid, niiskusest tingitud ukse paisumine ja väändumine, lahtised ja ,,väsinud’’ hinged, hoone vajumise tagajärjel toimunud uksepiitade nihkumine.
 

Parandamine

Enne parandus- ja korrastustööde juurde asumist tuleks läbi viia ukse üksikasjalik ülevaatus. Tähelepanu tuleb pöörata piitade, lävepaku, ukselehe, värvi, metallmanuste ja tihendite tehnilisele seisukorrale. Samuti hinnata uksel esinevate kahjustuste ulatust, iseloomu ja tekkepõhjuseid.

 

Hilisema segaduse vältimiseks on oluline, et kõik lahtivõetud osad nummerdataks.

 

Parandamisel tuleb kasutada sama liiki ning võimalikult samakvaliteedilist puitu. Samuti peab see olema vastava kuivusastmega – välisukse puhul müned aastad varem langetatud ja välistingimustes aeglaselt kuivanud puit, siseuste puhul sisetingimustes kuivanud puit.

 

Piidad ja lävepakk

Tavaliselt on piitade enimkahjustunud piirkondadeks alaosad ja lävepakk. Piita parandades sae kahjustunud lõik põiksuunaliselt piidast välja ning asenda uuega. Kui piit on väändunud, võib seda proovida kiilude abil sirgeks ajada.

 

Siseruumides on lävepakkude kulumine normaalne nähtus, mis ei peaks probleeme tekitama. Seevastu välisuste puhul, ms peaksid olema võimalikult sooja- ja mürapidavad, on ka lävepakkude uuendamine põhjendataum.

 

Uks

Peenemad praod kiti puidukitiga, suuremad täida sobivast puust pilbastega, kasutades seejuures niiskuskindlat liimi. Kui liim on kuivanud, lihvi parandatud koht tasaseks. Uue ja vana puidu ühendamisel tuleb meeles pidada, et mida suurem on liidetav pind, seda tugevam lõpptulemus saadakse.

 

Kui uksel on klaasid, tuleb need kindlasti enne puutööde alustamist eemaldada.

 

Tahvelust pärast parandamis taas kokku pannes tuleb jälgida, et tahvlid istuksid kindlalt soontes, ulatamata siiski lõpuni nende põhja, kuna sellisel juhul ei jää ruumi paisumiseks. Kindlasti ei tohi tahvleid raami külge liimida!

 

Mida teha, kui ...

Värvikiht on liiga paks?

Eemalda ülearune värv kaabitsa, infrapunase lambi või kuumaõhupuhuri abil, jälgides hoolikalt, et puidu pind ei kahjustuks.

 

uks on paisunud?

Tõsta uks ettevaatlikult hingedelt maha, höövelda parajaks ja aseta oma kohale tagasi. (hööveldada oleks kõige parem võimalikult niiskel ajal/kohas, mil puidu paisumine on saavutatud maksimumini).

 

hinged on lahti vajunud?

Kui võimalik, keera kruvid tihedalt kinni. Kui kruvid ei püsi vanades aukudes, tuleks need punnida ning kruvid seejärel oma kohale keerata. Asenda roostetanud kruvid uutega.

 

hingetapp on ’’väsinud’’?

Kui hingetapp on väändunud, eemalda hing ukse küljest ja painuta see kruustangide vahel sirgeks.

Kui hingetapp on kulunud ning uks loksub, tuleks uksehing asnedada olemasoleva koopiaga.

 

ukse ja piida vahel on praod?

Kui tegemist on väikese nihkega, võib ust veidi hööveldada.

Kui ukse alaosa käib vastu piita, ülaosas on aga pragu, võib ust reguleerida (kergitada) nt hingetapi ümber asetatud seibi abil.

Ulatuslikuma vajumise korral tuleb piit demonteerida ja uuesti paigaldada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värvimine

Enamasti on vanade hoonete uksed olnud mingil moel ilmastiku eest kaitstud. Vanematel ehitistel võisid uksed olla tõrvatud, hilisema ajal sai valdavaks värvimine õlivärvidega. Leidub ka väärispuidust lakitud või õlitatud uksi ning aaderdatud uksi.

 

Ajalooliste hoonete värvitud puituste viimistlemiseks soovitab Pumeko AS traditsioonilist linaõlivärvi. Ühtlaselt kulunud linaõlivärvi ei ole tarvis täielikult eemaldada, küll aga tuleb lõplikult mah võtta pragunenud lateks- või alküüdvörv, kuna selle all on puu suure töenäosusega püsinud pikemat aega niiskena.

 

Ukse värvilahenduse saamiseks teosta terava skapelli abil värvisonaa˛id. Kui algselt värvilahendust ei leita, oleks õige võtta eeskujuks mõni olemasolev originaalse värvilahendusega uks.

 

Enne värvima asumist eemalda lingid ja muud metallmanused.

Tõsta uks hingedelt ja aseta nt kahele taburetile või tööpingile.

Te kindlaks, mis tüüpi värviga uks on varasemalt värvitud.

Varem õlivärviga värvitud pindu on hõlpus puhastada kaabitsa abil.

 

Kui värv on siiski liiga kõvasti kinni, võib kasutada värvi pehmendavat aluselist värvieemaldusvahendit. Lateks- ja alküülvärvidega kaetud pindu on parem puhastada lahustipõhjalise värvieemaldusvahendiga. Pärast vahendi kasutamist pese pind sooja seebiveega ja loputa hoolikalt.

 

Raskestieemaldatavat värvi võib pehmendada kuumaõhupuhuriga, kuid siin on oht, et puidu pind söestub. Lateks- ja alküülvärvi tuleks eemaldada välitingimustes, kuna kuuma õhu toimel eraldub nimetatud värvidest mürgiseid gaase.

 

Kuumaõhupuhurisr ohutum on madalama temperatuuriga infrapunane lamp.

Kindlasti ei tohi värvi eemaldamisel kasutada liivapritsi, kuna see lõhub puidu pinda.

Lihvi pind ning puhasta see tolmust.

Krundi. Juhul kui tegemist on puhastatud linaõlivärviga, ei ole kruntimine vajalik.

 

Värvi ust 1-2 korda lastes värvikihtidel korralikult kuivada. Tahvelust värvides tasub tahvlit kattev veel pehme värvipind eraldada raampuust ˛ile abil. Nõnda saavad ukse osad vabalt liikuda ning värv ei rebene kokkupuutekohtades.

 

Õlivärv vajab kuivatamiseks piisavalt õhku ja valgust.

 

Õlivärviga kaetud ust on soovitatav kord aastas värnitsase lapiga üle hõõruda – nii luuakse värvile tõhusm kaitsekiht.

 

Juhul kui Te vajate uste parandamist või asendamist, siis pöörduge julgesti Pumeko AS spetsialistide poole. Omame antud alal aastakümnete pikkust töökogemust. Meeleldi jagame enda kogemusi ka Teiega ja  teostame just Teile vajalikke töid.