Puidust tuletõkkeuksed EI15 ja EI30

Puidust tuletõkkeuksi kasutatakse üldjuhul tulepüsivusaja 15-30 minutit piirides. Tiheda struktuuriga puidust, nt tamm, saab valmistada uksi (ka aknaraame) reaalse tulepüsivuspiiriga kuni 60 min. Tõsi, täna puuduvad ametlikult tunnustatud etalonid, seega on vaja erikooskõlastust.

 

Metallist tuletõkkeuksed EI30 ja EI60

Metallist tuletõkkeuksed on mõeldud kasutamiseks peaasjalikult tuletõkkesektsioonide vahelise uksena elamutes, tööstushoonetes ja kontorihoonetes. Samuti sobib tuletõkkeuks suurepäraselt kasutamiseks välisuksena või korteriuksena parema tulekaitse tagamiseks.

Standartsetele tuletõkkeustel kasutame sertifikaati, erimõõduliste tuletõkkeuste korral võtame kooskõlastuse vastava päästekeskuse tuleohutusspetsialistidelt.

Tuletõkkeust tellides soovitame pöörata tähelepanu altes 01.07.2005.a. kehtivale Vabariigi Valitsuse 27. oktoobril 2004.a. määrusele nr.315 "Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded"